Wet natuurbescherming gaat op in de Omgevingswet

15 februari 2024

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is. Dat betekent ook iets voor de Wet natuurbescherming. Deze valt nu namelijk onder de Omgevingswet. Wat heeft dat voor gevolgen?

In de Wet natuurbescherming stonden regels voor de bescherming van dieren en planten in Nederland. Provincies bepalen het natuurbeleid voor hun gebied. Het doel was om de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten te behouden en te voorkomen dat kwetsbare soorten zouden verdwijnen.

Natuur en de Omgevingswet

Ook de Omgevingswet biedt richtlijnen voor regels en maatregelen die de natuur beschermen. De wet beschrijft onder meer het volgende:

  • Regels voor overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers over hoe zij om moeten gaan met de natuur (zorgplicht);
  • Maatregelen die provincies en het Rijk moeten nemen om de natuur te beschermen;
  • Specifieke onderwerpen, zoals de jacht, bomenkap  en de bestrijding van schadelijke dieren;
  • Regels over hoe overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers om moeten gaan met niet-inheemse dieren en planten.
  • Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Meer informatie

Alle informatie over de Omgevingswet en natuur is te vinden op de pagina 'Omgevingswet en natuur' op de website van RVO.