Varkens bestrijden de Japanse duizendknoop

23 november 2023

Varkens die ingezet worden als natuurbeheerder. Het gebeurt in Laerbroeck, gelegen in het gebied Baarlo - Hout-Blerick, waar de Japanse duizendknoop wordt aangepakt door varkens. Deze exotische plant vormt een ware plaag en brengt schade toe aan inheemse flora en fauna.

Maaskracht helpt Rijkswaterstaat met het beheer en is voor de pilot een samenwerking gestart met een lokale ondernemer, Koesj uit Venlo. Deze ondernemer is tevens eigenaar en bewoner van een van de woningen in het middengebied Laerbroeck. Deze woningen moeten plaatsmaken voor de dijkverlegging ter plaatse.

Nauwkeurig aan het werk

Koesj heeft na onderzoek een natuurlijke aanpak ontwikkeld waarmee de Japanse duizendknoop bestreden kan worden. Het bedrijf benut hierbij de natuurlijke neigingen van varkens om exotische gewassen op een ecologisch verantwoorde manier te bestrijden. Met kennis over de voorkeuren en gewoontes van varkens zorgen ze ervoor dat deze intelligente dieren selectief en nauwkeurig te werk gaan.

Getraind

De varkens worden getraind om zich te concentreren op het vernietigen van specifieke exotische gewassen. Op deze manier worden de schadelijke exoten bestreden, om zo ruimte te maken voor de inheemse plantensoorten. Hierdoor bloeit de wenselijke biodiversiteit in het gebied weer op die bij Nederland past.

Bekijk de video om te zien hoe de varkens aan de slag gaan als natuurbeheerder.