SPUK-gelden: projecten in uitvoering

11 juli 2023

Bossen rijker maken, prunus verwijderen, woekerkruid bestrijden, slimme stuwen en steenmeel strooien… in Limburg wordt met geld uit de SPUK Natuur de komende jaren goed werk verricht.

Natuurmonumenten is aan de slag geweest om een poel te dempen als onderdeel van de bestrijding van het woekerende Parelvederkruid in Natura 2000-gebied het Geuldal.

Bosgroep Zuid Nederland werkt aan bosrevitalisering in de Natura 2000-gebieden Maasduinen, Leudal, Meinweg, Geuldal en Boschhuizerbergen. Het daadwerkelijk planten van bomen vindt medio 2023 en in 2024 plaats. Dit past ook perfect binnen de doelstellingen van de Limburgse aanpak Bossen om bossen rijker te maken waardoor deze weerbaarder zijn voor veranderende omstandigheden. In het najaar wordt begonnen met het uitstrooien van steenmeel om de kwaliteit van de mineraalhuishouding in de bosbodems te verbeteren. Op de Meinweg is de schapenbegrazing van dit gebied verder vastgelegd en geregeld.

Ook Limburgs Landschap gaat steenmeel uitstrooien. Verder gaan zij migratieroutes voor de geelbuikvuurpad aanleggen op de Bemelerberg. In Maasduinen wordt op termijn het Lommerbroek omgevormd en het hydrologisch systeem verbeterd. In Boschhuizerbergen wordt 30 hectare bos omgevormd en wordt er gewerkt aan een opener bos. Ook dat is weer een doelstelling die past binnen de Limburgse aanpak Bossen.

Waterschap Limburg heeft twee projecten in de planning: Slimme Stuwen en regenwaterbuffers en Bestrijding Grote Waternavel. Deze moeten echter nog concreet gemaakt worden en in uitvoering worden gebracht, maar de voorbereidingen zijn in volle gang.

Staatsbosbeheer heeft in Natura 2000-gebied De Meinweg de prunus verwijderd. In de Grote Peel en Mariapeel zijn ze ook al begonnen met de bestrijding van invasieve soorten.

Kortom: medio 2023, in 2024 en verder worden er diverse projecten uitgevoerd.