Samen planten tegen wateroverlast

14 december 2023

Hevige regenval leidde tot voor kort tot veel modder in het Zuid-Limburgse Simpelveld. Lokaal ondernemer Bjorn Kleijnen, pachter van provinciale grond bovenop een heuvel, wilde daar iets aan veranderen. Samen met het Limburgs Landschap herstelt hij oude graften en plant er een nieuwe haag. Maar liefst 100 kinderen en tientallen vrijwilligers kwamen hierbij helpen. De aanplant helpt tegen wateroverlast en geeft vogels en andere dieren voedsel en beschutting.

Plan van aanpak

In Simpelveld ligt ruim 16 hectare sterk hellende en erosiegevoelige grond. Provincie Limburg is eigenaar van de grond en verpacht deze aan vleesveehouder Bjorn Kleijnen (Heuvel Angus). De pacht werd onder andere aan Kleijnen gegund vanwege zijn plan om de strijd aan te gaan tegen de wateroverlast in Huls, bij Simpelveld. In het verleden zorgde de provinciale akker meerdere keren voor problemen met waterafvoer. De grond werd toen te intensief en foutief gebruikt. In het huidig pachtplan komen op het land afwisselende gewassen als kruidenrijk grasland, luzerne, graangewassen en andere voedergewassen.

Fijn voor beestjes

Daarnaast herstelt Kleijnen drie aanwezige graften, legt hij kleine amfibieënpoelen aan en plant hij een struweelhaag en enkele bomen aan. Dit doet Kleijnen niet alleen. Het Limburgs Landschap bezet het naastgelegen gebied en helpt op beide grondgebieden mee. Door de nieuwe gewassen houdt het hellende land meer water vast. Bij hevige regenval stroomt minder water richting de Eyserbeek. En in de aangeplante bomen en struiken vinden dieren voedsel en beschutting.

Sterkere natuur

Het gebied is zo een stapsteen geworden tussen de Natura 2000-gebieden Kunderberg en Geuldal. Het herstel en aanplant van de landschapselementen is nuttig en maakt het unieke landschap van Limburg nog mooier. Daarom steunt de Provincie Limburg dit bijzondere project. Niet alleen de provinciale akker wordt ingericht met landschapselementen; ook de naastgelegen eigendommen in het bezit van Bjorn Kleijnen. Dat vermindert de wateroverlast in het gebied.

Samen verder

De inrichting van dit initiatief is mogelijk gemaakt door het Financieringsfonds Natuurkracht. Samen kom je verder als je toekomstbestendig wil zijn. Daarom was het extra leuk dat ruim 100 kinderen, 50 vrijwilligers en gedeputeerde Léon Faassen hielpen bij de aanleg van de haag op 24 en 25 november langs de Schanternelsweg in Simpelveld. Een impressie van de actie is te zien in onderstaande video.


Zie ook

Gedeputeerde Léon Faassen, Bjorn Kleijnen (Heuvel Angus) en Wilfred Alblas (Het Limburgs Landschap)