Project KLIMAP: klimaatadaptatie in de praktijk nadert afronding

30 mei 2024

Provincie Limburg is één van de 24 deelnemers aan het agri-topsectoren project KLIMAP. Hierin zijn ook waterschappen, provincies, onderzoeks- en kennisinstellingen en boeren en bedrijven betrokken. In het project is met praktijkvoorbeelden, proeftuinen en ontwikkelpaden gewerkt aan het delen van kennis en ervaring over klimaatadaptatie in het landelijk gebied.

Er is gekeken welke maatregelen kunnen bijdragen én welk gezamenlijk proces doorlopen moet worden om zandgebieden aan te passen aan de klimaatverandering. KLIMAP is dit voorjaar afgesloten met een bijeenkomst in Zutphen. De belangrijkste resultaten van KLIMAP zijn beschikbaar via de website www.klimap.nl.

Resultaten

Het project gebruikt de methode van ontwikkelpaden: een flexibele planning van acties in de toekomst. Ook wordt toegelicht hoe deze methode kan worden toegepast in regio’s. Het project geeft ook advies over welke instrumenten en hulpmiddelen hiervoor kunnen worden ingezet. De effecten en haalbaarheid van verschillende typen maatregelen zijn overzichtelijk in beeld gebracht in een ‘menukaart’ van maatregelen. Nog niet alles staat al op de website, verschillende praktijkproeven worden pas in de komende maanden afgerond. De website wordt de komende maanden steeds geactualiseerd met de laatste informatie.


Zie ook

De verschillende factoren van KLIMAP in één beeld.