Natuurherstel in Natura 2000-gebied Noordal

30 mei 2024

Door de veelzijdigheid is het Natura 2000-gebied Noordal een thuis voor allerlei planten en dieren, waaronder bijenorchis, slanke sleutelbloem en het vliegend hert. De komende tijd wordt er hard gewerkt om de natuur verder te versterken.

In het Noordal wordt gewerkt aan:

  • Herstel van kalkgraslanden
  • Een toekomstbestendig watersysteem
  • Meer plek voor het vliegend hert
  • Verwijderen van exoten

Deze werkzaamheden in het Noordal maken deel uit van het Programma Natuur en de subsidieregeling Natura 2000-gebieden. Daarmee willen Provincie Limburg en het Rijk kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken, samen met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten. Dat is nodig, want steeds meer soorten planten en dieren verdwijnen.

Op de website van Natuurmonumenten is meer te lezen over de werkzaamheden in het Noordal en wat er precies gaat gebeuren.