De N271 is veiliger voor mens en dier

31 oktober 2023

Door de aanleg van faunapassages op de N271 bij Milsbeek en tussen Plasmolen en Mook, kunnen dassen en andere kleine zoogdieren veiliger de N271 oversteken. Deze faunapassages zijn een mooi voorbeeld hoe reguliere onderhoudswerkzaamheden aan provinciale wegen en de natuuropgave ontsnippering van de Provincie Limburg hand in hand kunnen gaan.

We hebben constructief samengewerkt met Natuurmonumenten en de Vereniging Das en Boom om de veiligheid voor dassen, konijnen, steenmarters, vossen, hazen en egels te vergroten en hun leefgebied te verbeteren.

Subsidie

Een aantal ontsnipperingsmaatregelen die nodig waren, vielen net buiten het bereik van het project. Daarom heeft de Provincie aan de gemeente Mook en Middelaar een subsidie verstrekt voor deze maatregelen, zoals roosters en rasters op aangrenzende gemeentelijke wegen en eigendom. Zo wordt de kans verkleind dat dieren een eind verderop toch weer de weg op lopen.

De aanleg van de passages en de aangebrachte maatregelen zorgt ook voor meer veiligheid voor het wegverkeer. De kans op aanrijdingen met dieren wordt immers verminderd.