Herstel hangvennen Schutterspark in Brunssum van groot belang

5 oktober 2023

Bosgroep Zuid-Nederland gaat in opdracht van de gemeente Brunssum aan de slag met het herstellen en uitbreiden van de hangvennen in het Schutterspark. De natuurwaarden worden hiermee flink verbeterd. Dat biedt meer kansen voor de aanwezige unieke planten en dieren.

Natuur met bijzonder kwelwater

De bijzondere kwelmilieus maakt het Schutterspark tot een uniek stukje met een hoge natuurwaarde. Kwel is water dat door druk aan de oppervlakte komt. In de al bestaande hangvennen bevinden zich plantensoorten als Beenbreek (lelieachtige plant), Klokjesgentiaan en Lavendelheide. Beschermde diersoorten die in de hangvennen voorkomen, zijn de bruine kikker, de vinpootsalamander en de levendbarende hagedis. Met de uitbreiding wordt ook het leefgebied voor de hoogveenglanslibel, die nu alleen op de Brunssummerheide voorkomt, uitgebreid.

Noodzakelijke maatregelen voor natuurverbetering

Uit onderzoek is gebleken dat er in het nieuwe gebied veel potentie is voor vernatting, doordat de klei in een komvorm ligt en door de aanwezigheid van verschillende bronnen. Hoger op de helling zal bos worden gekapt om de voeding van de bronnen te vergroten en kwalitatief te verbeteren.

Het is nodig om stukjes bos te verwijderen, greppels te dichten, gedeeltes van het gebied te plaggen (afschrapen van de bodem) en duikers (buizen) aan te leggen die ervoor zorgen dat de kwel het nieuwe gebied in kan stromen. Met deze maatregelen zal de natuurlijke waterhuishouding (hydrologie) van het gebied worden verbeterd. Tevens kan er een ecologisch waardevolle verbetering van vegetatietypen ontstaan, doordat ook heidevegetaties verbeterd en uitgebreid worden.

Steun van Gedeputeerde Staten

Bosgroep Zuid-Nederland gaat in opdracht van de gemeente Brunssum aan de slag met het herstellen en uitbreiden van de hangvennen in het Schutterspark. Op 14 maart 2023 besloten Gedeputeerde Staten € 310.887 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregel in het Schutterspark. Het overige deel van de in totaal benodigde € 560.887 heeft de Bosgroep ontvangen via het Europese project Interreg Admire.