Groene schoolpleinen: een oase voor scholieren

8 september 2023

Op steeds meer manieren worden bruggen geslagen tussen de leefomgeving en kinderen. Het afgelopen jaar riep Provincie Limburg de subsidieregeling ‘Groene Schoolpleinen’ in het leven.

Met de regeling wil Provincie Limburg scholen (primair en voortgezet onderwijs en kindcentra) stimuleren om de bestaande schoolpleinen te transformeren naar een groen schoolplein. Hiermee verbetert ook de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en participatie in de samenleving.

Veertig plannen gehonoreerd

Daarnaast wordt het groene schoolplein gebruikt in het lesprogramma. Met het aanbrengen van een wadi wordt water hergebruikt, door betonnen tegels in te wisselen voor o.a. gras en planten wordt hittestress verminderd en met een kleine moestuin leren we kinderen zorg te dragen voor de natuur en ontdekken ze waar ons eten vandaan komt. Dit zijn maar enkele voorbeelden die landden in de maar liefst 40 uiteenlopende plannen die werden gehonoreerd. Afhankelijk van de aanvraag is tot een maximum van 20.000 euro uitgekeerd aan Limburgse scholen. De scholen zijn nu hard bezig om de projecten uit te voeren of hebben projecten al gerealiseerd, zoals te zien is op de foto.

Inmiddels is er een nieuw coalitieperiode gestart. In het Coalitieakkoord 2023-2027 is opgenomen om groene schoolpleinen te stimuleren.