Epen Bronnenland 2.0 zorgt voor meer beleving in bronnengebied

8 april 2024

Het bronnengebied bij Epen is door het LEADER-project Epen Bronnenland 2.0 allerlei beleefelementen rijker. Voor kinderen zijn speelparcoursen aangelegd, wandelroutes zijn voorzien van informatieborden, en wandelaars kunnen zelf de invloed van water ervaren.

De omgeving van Epen telt 26 bronnen en heeft daarmee de hoogste bronnendichtheid van Nederland. Water is dus een belangrijk thema voor de regio. Al eerder werden in het bronnengebied drie wandelroutes aangelegd. De Ondernemersvereniging Epen en Omstreken wilde meer beleving en avontuur creëren bij deze routes om met name kinderen bewuster te maken van water en de natuur.

Samenwerking

Onder de projectnaam Epen Bronnenland 2.0 klopte de ondernemersvereniging aan bij LEADER Zuid-Limburg. LEADER gaf het project subsidie en waar nodig ook advies. Dankzij een hele actieve werkgroep en vele vrijwilligers – die meer dan drieduizend uur in het project staken – en de medewerking van vele organisaties en overheden is het project geslaagd.

Verbeteringen

Het resultaat is een bronnengebied dat nog aantrekkelijker is voor jong en oud. Op vijf plekken zijn speel- en belevingselementen aangelegd, zoals stapstenen en een klim- en klauterparcours. Een app geeft kinderen meer informatie mee over het gebied en scholen krijgen lespakketten. Ook voor de ‘gewone’ wandelaar is meer te beleven: zij kunnen experimenteren met het vasthouden en laten weglopen van water. Bijvoorbeeld bij het beleefparcours aan de Molenweg of in Terziet, waar je zelf water kunt pompen. Drie wandelroutes zijn bovendien voorzien van informatieborden over de bronnen. Allemaal maatregelen die bijdragen aan het bewustzijn voor water en natuur in de regio.