Meer boeren willen natuurinclusief werken

30 mei 2024

Veehouder Bjorn Kleijnen uit Simpelveld doet mee aan een groot project van Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij wil zijn boerenbedrijf ‘natuurinclusief’ leiden, met nadruk op meer biodiversiteit. Uiteindelijk gaan aan dit project over het hele land verspreid tachtig boeren meedoen. Wageningen Universiteit monitort een deel van de projecten. Eind mei vond de ondertekening plaats van de overeenkomst tussen Kleijnen en Staatsbosbeheer. Vanuit de Provincie Limburg was gedeputeerde Léon Faassen (Landelijk gebied) hierbij aanwezig.

Tot 2019 combineerde boer Kleijnen zijn werk als boer met een baan als leraar. Sindsdien richt hij zich volledig op de boerderij. Hij kiest voor bedrijfsvoering waar natuur, biodiversiteit en het heuvellandschap zo goed mogelijk samen gaan. Hij gebruikt op zijn graslanden geen bestrijdingsmiddelen, zo min mogelijk kunstmest en probeert de kringloop binnen zijn bedrijf sluitend te krijgen. Kleijnen heeft paddenpoelen aangelegd en op zijn terrein staan hoogstambomen en knip- en scheerhagen.

Heuvel Angus is de eerste boerderij in Limburg die natuurinclusief gaat samenwerken met Staatsbosbeheer. Het bedrijf heeft 175 Aberdeen Angus-runderen rondlopen. Het vlees gaat direct van de boer naar de particulier en naar zeven restaurants in de buurt.


Zie ook

Veehouder Bjorn Kleijnen, gedeputeerde Léon Faassen en Staatsbosbeheer bij de ondertekening.