Boeren voor de natuur

8 september 2023

Stichting The Butterfly House start deze maand met haar nieuwste project ‘Boeren voor de natuur’. Dit is een project dat natuur en landschap, erfgoed en kunst met elkaar verbindt en zo nieuwe perspectieven op ons cultuurlandschap wil ontwikkelen. De stichting ontvangt een bijdrage van de Provincie Limburg voor de uitvoering.

Op ’t Rentelen

De activiteiten van dit project vinden voornamelijk plaats op en rond het veld Op ’t Rentelen, een weiland met hoogstamfruitboomgaard, hagen, graften en bloemrijk grasland bij Bunde. Dit veld is gelegen tegen het Bunderbos, een Natura 2000-gebied met bijzondere soorten flora en fauna. Het veld is het startpunt en inspiratiebron voor alle activiteiten binnen het project.

De activiteiten hebben als doel om kennis en kunde over het cultuurlandschap over te dragen, mensen te inspireren tot kleinschalig beheer en de verwondering over onze natuurlijke omgeving te delen. Dit doen ze bijvoorbeeld door de bodemdiertjes te onderzoeken en er vervolgens met een digitale microscoop kunstzinnige foto’s van te maken. Of door de landschapselementen in de diepte te onderzoeken; hoe zijn ze tot stand gekomen, welke bijzondere dieren en planten maken gebruik van deze elementen en waarom zijn ze zo’n aantrekkelijk onderdeel van ons cultuurlandschap.

Het landschap lezen en beleven

Binnen het project worden allerlei initiatieven ontwikkeld die de deelnemers helpen om het landschap te leren lezen en om het te beleven. Zo worden een aantal wandel- en fietsroutes ontwikkeld die vanaf het voorjaar van 2024 beschikbaar zullen zijn. De routes worden vanuit verschillende thematieken ontwikkeld, bijvoorbeeld de manier waarop het water ons landschap heeft gevormd. Bezoekers kunnen het landschap proeven met lokale producten die in zogenaamde ‘Jamkasten’ worden aangeboden. Jamkasten zijn de kastjes langs de weg waar mensen hun zelfgemaakte producten aanbieden.

De Hooiwagen

De Hooiwagen is een mobiel museum dat het verhaal van het landschap in een notendop vertelt. Het nodigt mensen uit zich te verdiepen in het landschap door het bezoeken van de tentoonstelling en het deelnemen aan een van de landschapsateliers. De Hooiwagen is het eerste projectonderdeel van het project dat al zichtbaar is voor het publiek. Dit jaar was De Hooiwagen te bewonderen op Cultura Nova in Heerlen; de komende drie jaar zal het ook op diverse andere festivals in de omgeving te zien zijn.

Op de website van de stichting zijn onder het kopje ‘Agenda’ alle geplande activiteiten voor het najaar te vinden. Aanmelden voor diverse activiteiten is al mogelijk. Het project ‘Boeren voor de natuur’ loopt van september 2023 t/m september 2026.