Aziatische hoornaar gezien? Geef het door aan het meldpunt!

27 juni 2024

Heeft u een Aziatische hoornaar gezien of denk u een nest op het spoor te zijn? Geef dit door aan het meldpunt Aziatische hoornaar. Als uw melding kan worden bevestigd neemt het bedrijf NatuurlijkRob contact met u op om namens de Provincie gratis tot opsporing en bestrijding over te gaan. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die schadelijk is voor wilde bijen, wespen, vlinders en andere kleine insecten.

Wel gezien, maar geen foto?

Hoe nauwkeuriger uw melding (waarneming) is, hoe sneller deze kan opgevolgd worden. Een foto, vliegrichting, precieze locatie en uw contactgegevens zijn belangrijke informatie. Lukt het niet om een herkenbare foto aan te leveren, neem dan eerst contact op met een lokale bijenhoudersvereniging zodat deze kan helpen bij het vaststellen of het inderdaad om de Aziatische hoornaar gaat. De contactpersoon voor Limburg is André Linssen (andre.linssen@home.nl). Meldingen zonder foto mogen ook gewoon via bovengenoemd meldpunt van Waarneming.nl worden doorgegeven. Deze worden ook opgevolgd, maar bij drukte gaan meldingen met foto voor. Ook uit een onduidelijke foto kunnen de bestrijders vaak al veel nuttige informatie halen.

Europese of Aziatische hoornaar?

Twijfelt u of het om de invasieve uitheemse Aziatische hoornaar gaat of toch om de inheemse Europese hoornaar? Ga dan naar www.hoornaar.eu of de Facebook-pagina Opsporing Aziatische hoornaar Nederland waar u meer informatie kunt vinden over de verschillen. Hierbij geldt: “ziet u rood, sla mij niet dood”. Want dan gaat het waarschijnlijk om de Europese hoornaar. Deze is kastanjerood, heeft rode poten en een overwegend geel achterlijf. De Aziatische hoornaar is iets kleiner dan de Europese hoornaar, maar nog steeds groter dan een euromunt. De Aziatische hoornaar is bijna helemaal zwart met gele pootjes en een geeloranje band op het achterlijf.

Opsporings- en bestrijdingsmethoden

Bij het opsporen door de lokale taskforce wordt gebruikgemaakt van de wiekpotmethode. Hierbij wordt een kleurmarkering aangebracht op de Aziatische hoornaar om de richting en afstand tot het nest te kunnen vaststellen. Als dit niet lukt dan wordt een hoornaar gevangen en voorzien van een zender om alsnog het nest te lokaliseren. Als het nest is getraceerd dan worden de werksters met een stofzuiger weggezogen, wordt het nest losgesneden en alles in een afgesloten plastic box bewaard, drie dagen lang in de diepvries.

Invasieve exoot: bedreiging biodiversiteit

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die op de Europese Unielijst met zorgwekkende invasieve exoten staat. Een invasieve exoot is een dier dat van nature niet in Limburg voorkomt en een bedreiging vormt voor planten en dieren die in Limburg leven. In lijn met het 'Limburgse Plan van Aanpak invasieve exoten' wordt door de Provincie Limburg zo maximaal mogelijk ingezet op de bestrijding, dit in het belang van het behoud van de Limburgse biodiversiteit. Een gemiddeld nest met Aziatische hoornaars eet 11,3 kg insecten per seizoen. Hiermee is de soort een geduchte concurrent voor inheemse insecteneters die zich nog niet hebben kunnen aanpassen om de Aziatische hoornaar in bedwang te houden.