Kennisinnovatie: tot 48% minder bestrijdingsmiddel bij lelieteelt

31 oktober 2023

Begin 2021 startte een groep agrariërs met het waardenetwerk Botrytis in de lelieteelt. Met steun van onderzoeksbureau CLM en medefinanciering van Provincie Limburg hebben zij als doel om nieuwe landbouwtechnieken te stimuleren bij Limburgse agrariërs.

In dit waardenetwerk stond het gebruik van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) centraal om de schimmel Botrytis (vuur) in de lelieteelt te verminderen. De lelieteelt kent een hoge spuitdruk (veel spuitbeurten per seizoen) en het BOS moet bewijzen dat minder spuitbeurten de opbrengst niet vermindert, waarmee uiteindelijke de kwaliteit van het grondwater en de bodem relatief verbetert. Het project kende een looptijd van twee jaar, waarbij deelnemers voor een gedeelte van hun percelen de adviezen van het BOS overnamen. Het systeem bepaalt met weer- en perceelcondities wanneer de agrariër het veld op moet om te spuiten.

Uitbreiding van het testoppervlak

Na afloop van het waardenetwerk werd geconcludeerd dat in droge, warme zomers het aantal bespuitingen gereduceerd werd tot 48% ten opzichte van het reguliere spuitschema. Het BOS-advies werd door agrariërs dan ook overgenomen. In nattere zomers, waarin de kans op schimmel aanzienlijk hoger ligt, werd het advies minder vaak gevolgd. Het aantal bespuitingen bleef in die situatie gelijk. Agrariërs hebben aangegeven graag verder te willen met het systeem en het oppervlak uit te breiden waar BOS geïmplementeerd wordt. Het systeem geeft agrariërs een goede onderbouwing bij hun gevoel om wel of niet te spuiten. Het project en de resultaten ervan zijn samengevat in een informatievideo.