Grensoverschrijdende Incidentbestrijding en Crisisbeheersing Euregio Rijn-Maas-Waal officieel van start

17 oktober 2023

De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, burgemeester Scholten van Venlo, gaf vorige week officieel het startschot van het ERMWIC-project: Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing. Het project gaat voor Limburg een positieve impact opleveren op het gebied van grensoverschrijdende brandbeheersing, hulpverlening, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Positieve impact voor Limburg

ERMWIC zal de komende jaren een positieve impact hebben op de grensoverschrijdende samenwerking, met name op het vlak van brandbeheersing, hulpverlening, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de afgelopen jaren is de (lands)grensoverschrijdende samenwerking al geïntensiveerd en uitgebouwd, denk bijvoorbeeld aan de inzet van Duitse brandweerzorg tijdens de Meinwegbrand van april 2020. Aan de hand van dit nieuwe project zal deze samenwerking verder uitgebouwd en verduurzaamd worden, zowel op het niveau van de operationele hulpdiensten als ook op het niveau van de betrokken overheden. De positieve impact van ERMIC zit met name in betere informatie-uitwisseling, kennisdeling en meer afstemming in planvorming, werkwijze en procedures. ERMWIC gaat ook een belangrijke impuls geven aan het samen oefenen aan beide kanten van de grens.