Bewoners Zuid-Limburg praten mee over komst Einstein Telescope

8 maart 2024

Wat zou de komst van de Einstein Telescope betekenen voor de regio? Daar konden inwoners uit het meetgebied van de Einstein Telescope over meepraten tijdens zeven informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten werden georganiseerd voor bewoners uit delen van Zuid-Limburg (Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten) en België (Voeren, Welkenraedt, Aubel, Plombières en Dalhem).

De bijeenkomsten trokken ruim 600 geïnteresseerden in de Einstein Telescope. De bezoekers kregen een presentatie over het project en werden bijgepraat over de haalbaarheid, waar nog de komende twee jaar onderzoek naar gedaan wordt, en de proefboringen die op de planning staan. Ook was er ruimte om vragen te stellen.

Vragen en adviezen

Vragen werden door de bezoekers volop gesteld, ook gaven ze een aantal adviezen mee. De vijf meest genoemde vragen en adviezen uit de bijeenkomsten:

  • Zorg ervoor dat bij de bouw van de Einstein Telescope het landschap niet (blijvend) wordt aangetast.
  • Beperk overlast tijdens de bouw van de Einstein Telescope tot een voor inwoners aanvaardbaar minimum.
  • Blijf inwoners doorlopend op de hoogte houden van de grotere stappen in het haalbaarheidsonderzoek en over de besluitvorming.
  • Op welke manier versterkt de Einstein Telescope ook lokale economie? Zorg voor een eerlijke spreiding van de lusten en de lasten in zoekgebied.
  • Koppel de komst van de Einstein Telescope aan (het helpen oplossen van) regionale problematiek zoals de overbelasting door toerisme, het gebrek aan voldoende woningen en de prijsontwikkeling ervan of de druk op energievoorzieningen.

Het volledige verslag van de bijeenkomsten is te lezen op de website van de Einstein Telescope.