5 vragen aan Emile Roemer over waarom ondernemers zich moeten inschrijven voor de projectoproep Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE)

2 april 2024

Het Interreg-programma Maas-Rijn lanceerde op 6 maart 2024 een nieuwe projectoproep voor grensoverschrijdende projecten. Hiermee kunnen ondernemers aanspraak maken op ruim 55 miljoen aan EU financiering voor samenwerking met buurlanden aan maatschappelijke thema’s. We gingen hierover in gesprek met gouverneur Emile Roemer die door de Europese Commissie is aangewezen als hoofd Managementautoriteit voor dit Interreg-programma.

Wat is Interreg Maas-Rijn?

Emile Roemer legt uit: “Het Interreg-programma Maas-Rijn (NL-BE-DE) ondersteunt organisaties van klein tot groot, uit zowel de publieke als private sector, die samen met collega's uit België en/of Duitsland de huidige maatschappelijke uitdagingen willen aangaan. Het vormt een prachtige gemeenschap van Nederlandse, Belgische en Duitse organisaties die een visie hebben op de toekomst en deze mede met hulp van EU geld realiseren.”

Wat kan dit Interreg-programma voor mij betekenen?

Iedere ondernemer kan deel uitmaken van dit netwerk en daarmee voor zijn initiatief aanspraak maken op deze financiering vanuit Europa.

Met name kleine en middelgrote ondernemingen worden van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor deze projectoproep. Daarbij kunnen ze ondersteuning krijgen van een adviseur vanuit Interreg Maas-Rijn. Ondernemers kunnen hun belangstelling voor projectfinanciering kenbaar maken door vóór 26 april 2024 een eerste concept van hun project in te dienen. De initiatieven die goedgekeurd worden, krijgen vervolgens een uitnodiging om de volledige aanvraagprocedure te doorlopen.”

Waar moet mijn project aan voldoen om in aanmerking te komen voor deze EU financiering?

“Deze tweede projectoproep heeft betrekking op een breed scala aan onderwerpen: industriële transitie, groene transformatie, gezondere inwoners in het programmagebied, toerisme in een kwalitatief hoogwaardige regio en wonen en werken zonder grenzen. De financiering is expliciet bedoeld voor projecten die een positief effect hebben op één van deze thema’s en een meerwaarde bieden voor de hele grensregio. Daarnaast moet het projectconsortium bestaan uit organisaties uit ten minste twee van de drie programmalanden. Onze Interreg adviseurs brengen ondernemers daarvoor graag in contact met projectpartners over de grens.”

Aan wat voor projecten moet ik denken?

“Een mooi tastbaar voorbeeld vind ik het project Rolling Solar, waarbij onderzoeksinstituten en technische bedrijven uit Nederland, België en Duitsland met elkaar samenwerkten om zonnecelmateriaal te ontwikkelen dat geproduceerd kan worden op flexibele materialen met een lengte van wel enkele honderden meters. Daarmee kan duurzame energie grootschalig dicht in de buurt van het verbruik worden opgewekt. Als dit zou worden geïntegreerd in het totale Nederlandse fietsnetwerk (35.000 km) zou dat in totaal 15TWh/jaar genereren, wat neerkomt op een CO2- reductie van ongeveer 500 miljoen ton/jaar!

Of het project YouRegion dat zich inzette voor een echte 360° grensoverschrijdende arbeidsmarkt in het grensgebied. Met als doel minder belemmeringen van grenzen en een springplank naar een verbrede arbeidsmarkt. Hiervoor is een gecoördineerde euregionale advies- en plaatsingsstructuur georganiseerd, die de bestaande diensten voor arbeidsbemiddeling en advies met elkaar heeft verbonden.”

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

“Ik wil nogmaals benadrukken dat iedere ondernemer voor deze EU financiering in aanmerking kan komen. Mits het project voldoet aan de gestelde voorwaarden natuurlijk. Dus loop je met een idee rond, aarzel dan niet langer om een eerste projectschets hiervoor in te dienen. Ondernemers kunnen hun aanvraag indienen via Projectaanvraag (interregmeuserhine.eu). Ook zijn hier alle regels voor de projectaanvraag en belangrijke tips en tricks te vinden. Limburgse ondernemers kunnen voor persoonlijk advies terecht bij Tanne Rademakers (tel 06-21306021 / mail t.rademakers@prvlimburg.nl).”