Bestuurs- en Investeringsreglement LEF


Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is een revolverend, winstgedreven fonds dat doelondernemingen financieel ondersteunt bij investeringen op het gebied van de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing.

De middelen worden aan het fonds toegekend als risicokapitaal als bedoeld in artikel 21, lid 2, AGVV en zijn oorspronkelijk kennisgegeven onder SA.37452 en vervolgens gewijzigd bij kennisgevingen SA.38935 en SA.43300. Het fonds is zeer succesvol, hetgeen inmiddels tot een uitbreiding van het budget van het fonds heeft geleid, waarbij ook de Europese Investeringsbank (deels met gebruikmaking van het EFSI) middels een financiering is ingestapt (het eerste in Nederland met EIB financiering). Het fonds werkt toe naar een totaalomvang van € 268 miljoen, evenredig verdeeld onder Provincie Limburg en de EIB. De provinciale ophogingen van het budget van het LEF tot een totaal van € 134 miljoen zijn verwerkt in een gewijzigde kennisgeving.