Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht


Samenvatting

Besluit u als school voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot opheffing van de school? U bent verplicht dit te melden aan diverse instanties en personen, uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

Toelichting

Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan:

  • de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • Provincie Limburg
  • de Inspectie van het Onderwijs
  • burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school ligt (dit geldt alleen als het een school voor speciaal onderwijs betreft).

U maakt een melding onder de volgende voorwaarden:

  • U bent bevoegd gezag van een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor vwo, havo, vmbo of van een scholengemeenschap waarvan de school deel uitmaakt.
  • U besluit tot opheffing van de school.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Indieninstanties

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

Bezoekadres:
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht

Postadres:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Tel: 030 669 06 00
Fax: 030 662 20 91
E-mail: info@owinsp.nl

Uitvoerende instanties

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Bezoekadres
Gebouw De Witte Dame 
Clausplein 6 
5611 XP Eindhoven

Postadres
Gebouw De Witte Dame 
Clausplein 6 
5611 XP Eindhoven

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Bezoekadres
Gebouw De Witte Dame
Clausplein 6
5611 XP Eindhoven

Postadres
Gebouw De Witte Dame 
Clausplein 6 
5611 XP Eindhoven

Gemeenten

De betreffende gemeente

Gemeenten