Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht


Samenvatting

Wilt u een school voor volwassenenonderwijs sluiten? U bent verplicht dit binnen 2 weken na de beslissing, te melden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Provincie Limburg en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Toelichting

De directie van een school voor volwassenenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

De voorwaarden bij het opheffen van een school voor volwassenenonderwijs zijn:

  • U maakt onderdeel uit van de directie van een school voor volwassenonderwijs. Hieronder vallen onder andere scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Er is een beslissing genomen tot opheffing van de school.

Indieninstanties

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

Bezoekadres:
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht

Postadres:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Tel: 030 669 06 00
Fax: 030 662 20 91
E-mail: info@owinsp.nl

Uitvoerende instanties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2511 VE Den Haag

Postadres:
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Tel: 0800 8051
Fax: 070 412 34 50

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2511 VE Den Haag

Postadres:
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Tel: 0800 8051
Fax: 070 412 34 50

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

Bezoekadres:
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht

Postadres:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Tel: 030 669 06 00
Fax: 030 662 20 91
E-mail: info@owinsp.nl

Gemeenten

De betreffende gemeente

Informatiecentrum Onderwijs (Ico)

E-mail: ico@duo.nl