Subsidie Ondersteuning Analyse Knelpunten & Kansen Woningbouwprojecten 2022-2023 (vervallen)


Doel van de regeling is ondersteunen van gemeenten en woningcorporaties bij het versnellen/versterken van woningbouwprojecten in de Provincie Limburg. Met de subsidie kan er een externe adviseur worden ingeschakeld, om te onderzoeken/bevorderen dat genoemde projecten tot besluitvorming kunnen komen (2023-2025).

Voor wie

Gemeenten en woningcorporaties in de Nederlandse provincie Limburg.

Waarvoor

Doel is het ondersteunen van gemeenten en woningcorporaties bij het versnellen en/of versterken van woningbouwprojecten in de Provincie Limburg.

Door het beschikbaar stellen van subsidie voor het inschakelen van een externe adviseur, om te onderzoeken dan wel te bevorderen dat de genoemde projecten op korte termijn (besluitvorming voor maart 2023) of middellange termijn (besluitvorming voor de zomer van 2025) tot besluitvorming kunnen komen, daarbij al dan niet gebruikmakend van de provinciale subsidieregelingen “Nadere stimuleringsregeling Wonen 2020-2023“ en “Kwaliteit Limburgse Centra” dan wel Rijkssubsidieregelingen op het gebied van woningbouw (of volkshuisvesting en wonen).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.