Subsidie Invasieve exoten 2022-2023 (Nadere subsidieregels Invasieve exoten 2022-2023) (vervallen)


Op grond van deze regeling worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van projecten binnen de Nederlandse provincie Limburg die erop zijn gericht (populaties van) invasieve exoten te bestrijden.

Voor wie

Hoofdstuk 2 Onderzoek naar en/of bestrijding van invasieve exoten

Organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten etc.) die krachtens eigendom dan wel een ander zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid zeggenschap hebben over de gronden waarop of waaraan de bestrijding waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden getroffen en/of het onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt uitgevoerd, of een organisatie die is gemachtigd door de eigenaar van de grond/gronden.

Hoofdstuk 3 Het opstellen plan van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking

Gemeenten in de Nederlandse provincie Limburg.

Waarvoor

Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten binnen de Nederlandse provincie Limburg die erop zijn gericht (populaties van) invasieve exoten te bestrijden. Bestrijden door deze te verwijderen en/of te beheersen, dan wel onderzoek te doen dat bijdraagt aan de bestrijding, dan wel plannen van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking op te stellen die bijdragen aan de bestrijding.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.