Drones in en boven natuurgebieden (o.a. Natura 2000) in Limburg


Natuurgebieden zijn belangrijk voor mens en natuur. Voor mensen die daar ontspanning zoeken in de vorm van rust, ruimte en beweging. Voor de natuur als leefgebied van beschermde dier- en plantensoorten.

Droneactiviteiten in natuurgebieden kunnen verstorend werken op de beleving van de mens, maar ook op de aanwezige diersoorten.