Ontzorgingsprogramma kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren


Samenvatting

De Provincie Limburg start een ontzorgingsprogramma om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te ontzorgen bij de verduurzaming van hun vastgoed. De Provincie Limburg stelt hiervoor duurzaamheidscoaches en projectfacilitators beschikbaar vanaf mei 2021.

Toelichting

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat twaalf sectoren in het maatschappelijk vastgoed een sectorale routekaart opstellen met betrekking tot het CO2-arm maken van hun vastgoed. Gebleken is dat een terugkerend knelpunt uit deze sectorale routekaarten het gebrek aan kennis is en/of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep komt de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren onvoldoende op gang. De Provincie Limburg start op 1 januari 2021, gedurende drie jaar, een ontzorgingsprogramma voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in de provincie Limburg kunnen ontzorgd worden bij de verduurzaming van hun vastgoed. De Provincie Limburg stelt hiervoor duurzaamheidscoaches en projectfacilitators beschikbaar vanaf mei 2021. Daarnaast richt het ontzorgingsprogramma zich op het stimuleren van vraagbundeling (om onder andere kostenbesparing te realiseren) en het delen van regionale kennis en ervaring in het bestaande landelijke Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Marktontmoeting: duurzaamheidscoaches en projectfacilitators maatschappelijk vastgoed

Op donderdag 4 februari 2021 (13.00-14.30 uur) organiseren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden in samenwerking met de provincies de marktontmoeting over duurzaamheidscoaches en -facilitators voor de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed.

Doel van de sessie is om kennis uit te wisselen tussen (intermediairs voor) duurzaamheidscoaches en -facilitators in het kader van het ontzorgingsprogramma

Bent u intermediair of marktpartij en wilt u input leveren over (het traject rond) de mogelijke invulling van de rol van duurzaamheidscoach en/of projectfacilitator door provincies? Meldt u zich dan aan voor de marktontmoeting via deze website.