Subsidie 75 jaar Bevrijding Herdenken en Vieren (Nadere subsidieregels Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding) (vervallen)


De Provincie Limburg stimuleert activiteiten in het kader van de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog in de periode 2019-2020.

Voor wie

  1. organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) met uitzondering van gemeenten.
  2. personen.

Waarvoor

Doel van deze regeling is het stimuleren van activiteiten in Nederlands-Limburg in het kader van de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog in de periode 2019-2020.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.