Subsidie 75 jaar bevrijding (gemeenten) (Nadere subsidieregels 75 jaar bevrijding – vouchers gemeenten) (vervallen)


De Provincie Limburg stimuleert via de gemeenten lokale activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding van Limburg.

Voor wie

Limburgse gemeenten.

Waarvoor

Doel van deze regeling is het ondersteunen van lokale activiteiten via de gemeenten in het kader van 75 jaar bevrijding en op die wijze waardering tonen voor de vele lokale vrijwilligers/comités die zich op dit gebied inzetten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.