Algemene voorschriften werkzaamheden


Voor uitvoering van werkzaamheden aan of bij een provinciale weg is een vergunning of toestemming nodig van de wegbeheerder. De voorwaarden hiervoor staan beschreven in de 'Algemene voorschriften werkzaamheden'.