Subsidie Klein Limburgs erfgoed (Nadere subsidieregels Klein Limburgs Erfgoed 2017-2019) (vervallen)


Voor wie

Eigenaren van klein erfgoed.

Waarvoor

Onderhoud of restauratie van klein erfgoed.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.