Wet milieubeheer, ontheffing


Samenvatting

Wilt u handelingen verrichten die volgens de bepalingen in de Wet milieubeheer verboden zijn? U kunt dan in bepaalde gevallen een ontheffing aanvragen bij de Provincie Limburg.

Toelichting

U mag geen handelingen verrichten die verboden zijn in de Wet milieubeheer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen voor het verrichten van deze verboden handelingen. Voorbeelden van verboden handelingen zijn:

  • het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft;
  • het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen naar een geschikt inzamelingspunt zonder dat aan de gewenste voorwaarden is voldaan;
  • het juist toepassen of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen;
  • het verbranden en/of storten van afvalstoffen buiten een daartoe bestemde inrichting. Bijvoorbeeld het verbranden van aardappelloof of tuinafval.
  • het storten van afval buiten een inrichting.

Wet- en regelgeving

Uitvoerende instanties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)


Bezoekadres
Rijnstraat 8
2515 XP  Den Haag

Postadres
Postbus 20901
2500 EX  Den Haag

De gemeente