Vuurwerkmelding of ontbrandingstoestemming


Voor wie

Wilt u als bedrijf of burger vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan heeft u een vergunning nodig.

Waarvoor

De ontbrandingsmelding of aanvraag ontbrandingstoestemming kan alleen worden ingediend door een gespecialiseerd bedrijf met een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).

De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld:

  • Professioneel vuurwerk
  • Consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram)
  • Theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram)

Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een melding.

Organiseert u als burger een evenement waarbij u vuurwerk wilt afsteken? Zoek dan contact met een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf kan de vergunning voor u regelen.

Uitvoerende instantie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

E-mail info@rudzl.nl

Telefoon 043 389 73 30