Huurwoningen


In Limburg moeten voldoende koopwoningen en huurwoningen zijn, die passen bij de vraag en behoefte uit de samenleving. Zodat iedereen kan wonen in een huis dat aansluit bij zijn of haar wensen, gezinssituatie en financiën. Er is vooral veel behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen. De Provincie Limburg zet zich samen met gemeenten, corporaties en andere aanbieders van woonruimte in, om ervoor te zorgen dat het woningaanbod aansluit bij de woningvraag.

Subsidieregels Stimulering Wonen

Provincie Limburg stimuleert projecten die tegemoet komen aan de vraag naar voldoende woningaanbod in (met name) het sociale huur en middel dure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de plankwaliteit en de behoefte van de verschillende doelgroepen.

De regeling

De regeling is opgedeeld in twee mogelijkheden: subsidie voor de planvormingsfase en/of voor de realisatiefase.

Projecten in de planvormingsfase moeten bestemd zijn voor/of ontwikkeld worden door:

 • Passend wonen
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, voor koop en huurwoningen
 • Wooncoöperaties
 • Flexwonen
 • Innovatief Instrument
 • Internationale werknemer

Projecten in de realisatiefase moeten bestemd zijn voor/ voldoen aan:

 • Specifieke doelgroep: begeleid wonen, internationale werknemer, personen met een beperking
 • Passend wonen
 • Flexwonen
 • Innovatief bouwconcept
 • Verbetering leefbaarheid (herbestemming/kwaliteitsimpuls)
 • Duurzaam
 • Bijdrage aan meerdere provinciale doelen

Voor wie

De regeling staat open voor privaatrechtelijke rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de gemeenten. Maar ook voor initiatiefnemers met de rechtsvorm Maatschap en VOF.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat de investeringsbeslissing voor het project nog niet is genomen en dat de opdracht aan een aannemer nog niet is verstrekt.

Thuis in Limburg

Thuis in Limburg is een initiatief van verschillende Limburgse woningcorporaties. Zoek naar een huurwoning of koopwoning in Limburg en een deel van Zuidoost Brabant. U kunt het aanbod aan huurwoningen bekijken op de website van Thuis in Limburg.


Aanvragen

Te allen tijde is een vooroverleg verplicht. Vragen hierover kunt u stellen per mail: wonenenleefbaarheid@prvlimburg.nl. In het vooroverleg wordt besproken hoe u verder subsidie kunt aanvragen.