Huurwoningen


In Limburg moeten voldoende koopwoningen en huurwoningen zijn, die passen bij de vraag en behoefte uit de samenleving. Zodat iedereen kan wonen in een huis dat aansluit bij zijn of haar wensen, gezinssituatie en financiën. Er is vooral veel behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen. De Provincie Limburg zet zich samen met gemeenten, corporaties en andere aanbieders van woonruimte in, om ervoor te zorgen dat het woningaanbod aansluit bij de woningvraag.

Subsidieregels Stimulering Wonen

De uiterste datum voor het indienen van de formele aanvraag is 17 november 2023. Gelet op de reeds ontvangen complete aanvragen is het beschikbare subsidieplafond nagenoeg bereikt. Aangezien voorafgaand aan het indienen van de formele aanvraag nog een verplicht vooroverleg dient plaats te vinden, wordt afgeraden om in deze fase met betrekking tot nieuwe initiatieven nog een vooroverleg aan te vragen.

Provincie Limburg stimuleert projecten die tegemoet komen aan de vraag naar voldoende woningaanbod in (met name) het sociale huur en middel dure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de plankwaliteit en de behoefte van de verschillende doelgroepen.

De regeling

De regeling is opgedeeld in twee mogelijkheden: subsidie voor de planvormingsfase en/of voor de realisatiefase.

Projecten in de planvormingsfase moeten bestemd zijn voor/of ontwikkeld worden door:

 • Passend wonen
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, voor koop en huurwoningen
 • Wooncoöperaties
 • Flexwonen
 • Innovatief Instrument
 • Internationale werknemer

Projecten in de realisatiefase moeten bestemd zijn voor/ voldoen aan:

 • Specifieke doelgroep: begeleid wonen, internationale werknemer, personen met een beperking
 • Passend wonen
 • Flexwonen
 • Innovatief bouwconcept
 • Verbetering leefbaarheid (herbestemming/kwaliteitsimpuls)
 • Duurzaam
 • Bijdrage aan meerdere provinciale doelen

Thuis in Limburg

Thuis in Limburg is een initiatief van verschillende Limburgse woningcorporaties. Zoek naar een huurwoning of koopwoning in Limburg en een deel van Zuidoost Brabant. U kunt het aanbod aan huurwoningen bekijken op de website van Thuis in Limburg.