N556 Fietspad Horst asfaltonderhoud


Op 28 mei 2024 start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van het asfaltonderhoud aan het fietspad langs de N556 in opdracht van de Provincie Limburg.

Planning

De werkzaamheden aan de stationsstraat starten op 28 mei 2024 en worden uitgevoerd in twee fases, zoals te zien in afbeelding 1.

  • Fase 1: 28 t/m 31 mei
  • Fase 2: 4 t/m 7 juni

Als de weersomstandigheden dat toelaten, zijn de werkzaamheden gereed op 7 juni 2024. In onderstaande afbeelding is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven.

De werkzaamheden worden op doordeweekse dagen uitgevoerd, dus van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur.

Afbeelding 1 Werkgebied

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er per fase voor fiets verkeer een omleiding ingesteld. Deze omleidingen zijn uiteraard ter plekke via bewegwijzering aangegeven en ook weergegeven in bijgevoegde afbeelding 2 en afbeelding 3.

Afbeelding 2 Omleiding fase 1
Afbeelding 3 Omleiding fietsverkeer

Verdere informatie

Heeft u vragen, stel ze gerust. Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via: onderhoudlimburg@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met onze uitvoerder via: 06-50226375.