Subsidie Bodemsanering bedrijventerreinen (Subsidieregeling bodemsanering bedrijfsterreinen)


Voor wie

Eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waarvan de bodem gesaneerd moeten worden volgens de Wet bodembescherming.

Waarvoor

Voor een bijdrage in de kosten van bodemsanering.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend