Limburgse agrariërs roepen provinciebestuur bij overhandiging pamflet op tot blijvend bondgenootschap

7 februari 2024

Een vertegenwoordiging van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontact (LAJK) hebben vanmiddag een pamflet aan het provinciebestuur aangeboden. Ze gaven daarmee een krachtig signaal af over hun toekomst en voedselzekerheid. Het provinciebestuur onderkende de zorgen van de agrariërs en zegde toe als bondgenoot richting beleidsmakers in Brussel en Den Haag op te willen treden.

De boeren reisden – in veel gevallen per trekker – af naar het Gouvernement in Maastricht, waar landbouwgedeputeerde Jasper Kuntzelaers het pamflet overhandigd kreeg van LLTB-voorman Thijs Rompelberg en LAJK-voorzitter Mayco ten Kate. In het pamflet staat dat er meer perspectief nodig is voor huidige en toekomstige boeren en tuinders. Ook zien de organisaties dat er door regeldruk minder landbouwgrond beschikbaar is en dat stapeling van eisen uit Den Haag en Brussel zorgt voor onwerkbare bedrijfsvoering. Daarnaast maken zij zich zorgen om de import van goedkope producten uit landen waar andere eisen worden gesteld aan dierenwelzijn, milieu, arbeid en duurzaamheid.

Deze punten leiden volgens de demonstrerende agrariërs tot enorme kostenstijgingen voor de burger, verkwanseling van kennis en kunde en een kaalslag op het platteland.

Reactie provinciebestuur

Gedeputeerde Kuntzelaers nam namens het college van Gedeputeerde Staten het pamflet in ontvangst: “Wij zijn trots op de Limburgse land- en tuinbouw, die tot de mondiale top behoort. Hun kennis en kunde zijn van onschatbare waarde. Tegelijkertijd is vernieuwing in de sector, met oog voor de omgeving, hard nodig. Opgestapelde wet- en regelgeving zorgt echter voor een beklemmende werking op de sector en kunnen innovatie in de kiem smoren. Er is snel duidelijkheid nodig!”

De Provincie trekt samen op met alle partners die actief zijn in het landelijk gebied. De gedeputeerde benadrukte bij de demonstratie nogmaals dat Limburg schouder aan schouder staat met de boeren en dat hij bereid is om de zorgen die in het pamflet staat op de bestuurstafels in Den Haag en Brussel te laten landen: “Juist voor onze jonge boeren is het van belang dat er realistische kaders zijn, zodat zij weloverwogen een keuze over hun toekomst kunnen maken, zonder keer op keer met aanvullende regels geconfronteerd te worden. Het laatste wat we willen is dat we problemen krijgen met de leefbaarheid op het platteland, met invulling van natuur- en landschapsbeheer en met de maatschappelijke functie van een gezonde agrarische sector.”


Van links naar rechts: Michael Theuns, Mayco ten Kate, Jasper Kuntzelaers, Thijs Rompelberg en Léon Faassen