Erepenning van de Provincie Limburg voor Ronald Goedmakers

25 april 2024

Gedeputeerde Stephan Satijn heeft vandaag de Erepenning van de Provincie Limburg uitgereikt aan Ronald Goedmakers. Hij kreeg deze onderscheiding bij gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Board of Directors van Vebego en uit waardering voor zijn inzet voor de werkgelegenheid in Limburg en voor de inclusieve en maatschappelijk betrokken wijze waarop hij invulling gaf aan zijn werkgeverschap. De erepenning werd hem overhandigd tijdens een door Vebego georganiseerde afscheidsbijeenkomst in Amsterdam.

Vebego is een internationaal opererende familieonderneming op het gebied van facilitaire dienstverlening en zorg. Het hoofdkantoor is gevestigd in Voerendaal. Het conglomeraat bestaat uit meer dan honderdvijftig bedrijven en joint ventures in Nederland, Zwitserland,Duitsland en België. Er staan zo’n 40.000 werknemers op de loonlijst.

In 2006 nam ir. R.G. (Ronald) Goedmakers de rol van CEO over van zijn broer Ton. Hij zette zich sterk in voor een inclusief werkgeverschap, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden binnen zijn bedrijf. Begin jaren 2000 startte Vebego een samenwerkingsverband met sociale werkplaatsen in meer dan zestig Nederlandse gemeenten. Inmiddels bestaat meer dan 10% van het personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Naar aanleiding van de Tsunami in 2004 werd de Vebego Foundation opgericht, met als missie: samen werken aan een betere dag van morgen voor kansarme kinderen en jongeren. De foundation geeft financiële steun aan vrijwilligerswerk, werkt samen met verschillende partners en organiseert bouwreizen naar verschillende landen. Hiermee gaf Vebego als een van de eerste grote bedrijven in Nederland vorm en inhoud aan haar maatschappelijke betrokkenheid.

In 2008 formuleerde Vebego het eerste duurzaamheidsbeleid. Ronald Goedmakers had als lid van de raad van bestuur het lef om capaciteit vrij te maken om dit daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. Vebego was een van de eerste bedrijven die een duurzaamheidsmanager aanstelden.

Gedeputeerde Stephan Satijn: “Met het aantreden van Ronald Goedmakers begon een tijdvak waarin Vebego nog nadrukkelijker dan voorheen haar hart en haar deur opende voor de maatschappij. Want zeg je nu ‘Vebego’, dan zeg je ‘talent’. Inclusief werkgeverschap is een waar handelsmerk geworden.”

Erepenning van de Provincie Limburg

De Erepenning van de Provincie Limburg is een exclusieve onderscheiding die wordt toegekend aan personen die op enigerlei manier zeer uitnemende verdiensten verworven hebben voor de provincie Limburg en haar bevolking. Er moet bij deze verdiensten sprake zijn van een provinciale uitstraling en ze dienen van zeer bijzondere aard te zijn.


Zie ook

Gedeputeerde Stephan Satijn (links) reikt de erepenning uit aan Ronald Goedmakers (midden). Foto's: Koen Kruchten (CforCharlie).