Steun voor ontwikkeling van Brightlands Circular Space

30 november 2023

Brightlands Circular Space kan rekenen op 25 miljoen euro steun uit het Nationaal Groeifonds. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onlangs bevestigd.

Brightlands Circular Space is een samenwerking tussen Brightlands Chemelot Campus, Universiteit Maastricht en TNO. Het doel van Brightlands Circular Space is om plastic dat gebruikt wordt in de industrie, circulair te maken. Dit willen ze doen met circulaire samenwerking, nieuwe verdienmodellen, faciliteiten en recycling-technologieën. Plastic afval wordt straks hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten, waardoor de grondstof-cirkel gesloten is.

Vier faciliteiten

Op een oppervlakte van ruim vier hectare gaat Brightlands Circulair Space vier verschillende faciliteiten realiseren: het House for Circular Co-creation, de Skid-, pilot- en demonstratiefaciliteit, de Polymer Processing faciliteit en de Plastic Waste Preprocessing faciliteit. De groeifondsbijdrage is bestemd voor de realisatie van de drie eerstgenoemde faciliteiten.

Vooral de demonstratiefaciliteit is uniek. Ook andere deelnemers en partners van het programma Circular Plastics NL van het Nationaal Groeifonds mogen deze faciliteit gaan gebruiken. In samenwerking met de industrie en verschillende partners, kan de Brightlands Circular Space zo in de praktijk laten zien wat er voor circulaire plastics op industriële schaal mogelijk is.

Het startschot voor de bouw van Brightlands Circular Space wordt verwacht in het voorjaar van 2024. In het voorjaar van 2026 zijn alle faciliteiten naar verwachting volledig operationeel.