Erepenning van de Provincie Limburg voor Guido Derks

29 november 2023

Gouverneur Emile Roemer heeft vandaag de Erepenning van de Provincie Limburg uitgereikt aan Guido Derks. Hij kreeg deze onderscheiding bij gelegenheid van zijn afscheid van de Provincie Limburg en uit waardering voor zijn bijzondere verdiensten voor Limburg. De erepenning werd hem overhandigd tijdens een bijeenkomst in het Limburgs Museum in Venlo.

Met zijn vertrek naar Noord-Brabant eindigt het dienstverband van Guido Derks bij de Provincie Limburg, waar hij gedurende 8 jaar een leidinggevende functie vervulde. In december 2015 trad hij er in dienst als directielid en vanuit dat dienstverband was hij gedetacheerd bij IBA Parkstad BV, waar hij de functie vervulde van directeur. Op 1 maart 2017 werd hij benoemd tot provinciesecretaris/algemeen directeur, om in 2022 de functie kwartiermaker/directeur van het project Einstein Telescope te aanvaarden. Per 1 januari 2024 is hij benoemd tot provinciesecretaris/algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant.

Bij zijn werk voor IBA en de Einstein Telescope heeft Guido Derks Limburg nationaal en internationaal op de kaart gezet. Daarbij heeft hij in een complexe bestuurlijke omgeving succesvol samengewerkt met vele partijen en gesprekspartners, ook over de grens.

Als provinciesecretaris/algemeen directeur gaf hij leiding aan het ambtelijk apparaat en hij deed dat ook tijdens de corona-, de bestuurs- en de watersnoodcrisis. Daarmee gaf hij sturing in een voor de provinciale organisatie unieke en uiterst moeilijke periode.

Gouverneur Emile Roemer:


Guido weet moeiteloos te schakelen tussen heel veel verschillende onderwerpen en meteen de kern te raken. En met de term 'ambtelijk vakmanschap' wakkerde hij de trots onder de medewerkers aan over wat de provincieambtenaren bijdragen aan een beter Limburg.

Erepenning van de Provincie Limburg

De Erepenning van de Provincie Limburg is een exclusieve onderscheiding die wordt toegekend aan personen die op enigerlei manier zeer uitnemende verdiensten verworven hebben voor de provincie Limburg en haar bevolking. Er moet bij deze verdiensten sprake zijn van een provinciale uitstraling en ze dienen van zeer bijzondere aard te zijn.