Limburg en Niederösterreich gaan nauwer samenwerken in preventieve en curatieve zorg

25 mei 2023

Beide regio’s gaan kennis en ervaringen delen om de kosten binnen de zorgketen te beheersen en de toegankelijkheid van de zorg te behouden. Hiervoor zien zij kansen om grensoverschrijdend samen te werken in relatie tot Europese programma’s en lobby in Brussel. Dat hebben Niederösterreich en de provincie Limburg vandaag (25 mei) in Maastricht afgesproken tijdens een werkbezoek van een Oostenrijkse delegatie aan Limburg.

Niederösterreich heeft de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd in het uitbouwen van een hoogwaardige zorg infrastructuur en heeft optimaal gebruik gemaakt om het belang van de curatieve zorg in Europa onder aandacht te brengen. Door gerichte inzet van hun netwerk is het Bundesland er in geslaagd Europese subsidies binnen te halen. In Oostenrijk wordt met belangstelling gekeken naar de nadruk die in Limburg ligt op de preventieve publieke zorg. Die zorgt ervoor dat minder mensen gebruik moeten maken van de curatieve zorg en de kosten minder stijgen. Dit vermindert de druk op de curatieve zorg en versterkt ook de zelf- en samenredzaamheid van de mensen en hun gemeenschappen. De zorg kan daardoor goed toegankelijk blijven, wat met een vergrijzende Europese bevolking noodzakelijk is.

Oproep aan andere regio’s zich aan te sluiten

Limburg wil haar netwerk richting Europa versterken. Daarbij kan het gebruikmaken van de Oostenrijkse ervaring. Beide regio’s roepen andere regio’s in Europa op om zich aan te sluiten bij de samenwerking in de preventieve en curatieve zorg. Het bezoek van de Oostenrijkse bestuurders en directeuren van zorginstellingen is tot stand gekomen op initiatief van euPrevent, een Euroregionaal netwerk gericht op gezondheidsbevordering. Binnen dit netwerk wordt duurzaam samengewerkt om de levenskwaliteit van de inwoners van Nederland, België en Duitsland te verhogen. Ook vertegenwoordigers van de Duitstalige Gemeenschap van België en de Euregio Maas-Rijn hebben de kansen met de delegatie besproken, om zich binnen de Euregio voor meer steun en samenwerking in de preventieve en curatieve zorg in te zetten.

DIGI-PAT

Het bezoek van de Oostenrijkse delegatie aan het Maastricht UMC+ stond onder andere in het teken van de aanstaande samenwerking in de curatieve zorg en meer in het bijzonder op het gebied van de digitale pathologie. In het kader van een Europees project getiteld DIGI-PAT gaat het Maastricht UMC+ de ziekenhuizen in Niederösterreich adviseren hoe ze de werkwijzen binnen het vakgebied van de pathologie kunnen digitaliseren. De samenwerking is tot stand gekomen dankzij de inspanning van euPrevent. Met het project is een subsidie gemoeid van 450.000 euro.

Binnen ‘Digitale Pathologie Limburg’ hebben het Maastricht UMC+, het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en het VieCuri Medisch Centrum in Venlo een heel traject doorlopen om digitale analyse van weefsels te kunnen uitvoeren. Onderdeel daarvan is onder meer de introductie van geavanceerde technologie en ICT-systemen en software. Recent heeft de definitieve implementatie plaatsgevonden en is de digitale pathologie nu een feit. Daarnaast werken de drie ziekenhuizen nauw samen met de pathologen in het Zuyderland MC, waar ook digitaal wordt gewerkt. De opgebouwde ervaring en kennis in onze provincie is waardevol om in zeven ziekenhuizen in Niederösterreich een zelfde traject te doorlopen.

Over digitale pathologie

Van patiënten worden –  tijdens een operatie of poliklinische consultatie – regelmatig weefsels uitgenomen, bijvoorbeeld om te bepalen welk type tumor zich in dat weefsel bevindt. De patholoog snijdt deze weefsels normaliter in dunne plakjes (coupes) beoordeelt deze onder de microscoop. Met de aangepaste werkwijze worden deze nu middels een scanner eerst gedigitaliseerd. De patholoog analyseert de digitale beelden via computer en beeldscherm. Zo kan een diagnose sneller, nauwkeuriger en uniformer worden gesteld en bovendien kunnen beelden makkelijker met collega-pathologen worden gedeeld voor second opinion of multidisciplinair overleg.