Samenwerking Schiphol en Maastricht Aachen Airport van start

8 juni 2023

De strategische samenwerking tussen Maastricht Aachen Airport (MAA) en Royal Schiphol Group gaat van start. Op 8 juni 2023 tekenden Provincie Limburg en Schiphol de samenwerkingsovereenkomst. Schiphol verwerft een belang van 40% in MAA, de Provincie Limburg houdt een belang van 60%. De partijen zetten zich in om MAA verder te ontwikkelen tot een duurzame, omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven voor zowel passagiers als vracht.

Innovatie en verduurzaming

Schiphol en MAA bundelen hun krachten om MAA te verduurzamen, met innovatie en elektrisch vliegen als speerpunten. De samenwerking richt zich ook op de afhandeling van vracht en de innovaties op dat gebied. MAA is de tweede en de enige regionale vrachtluchthaven van Nederland en levert daarmee een belangrijke economische bijdrage.

Kansen voor doorontwikkeling

Beide luchthavens erkennen het belang van vracht en een goede verbinding met de wereld. Met de vrachtcapaciteit op MAA en de beschikbare expertise van beide luchthavens biedt de samenwerking kansen voor doorontwikkeling en efficiëntie, met toegevoegde waarde voor de vrachtpartners op beide luchthavens. De luchthavens gaan daarnaast kennis uitwisselen op andere gebieden, zoals strategie, vastgoed, commercie en onderhoud.

Robert Carsouw, CFO Royal Schiphol Group:

We zijn blij dat we Maastricht Aachen Airport nu officieel mogen verwelkomen bij de Royal Schiphol Group. Samen verbinden we Nederland met de rest van de wereld en creëren we waarde voor de samenleving en economie. Tegelijkertijd moet dat in balans zijn met de leefomgeving. Daarom zetten we ons, ook in Maastricht, in voor een duurzame luchtvaart met minder impact op het milieu en onze omgeving.”

Stephan Satijn, gedeputeerde Economie van de Provincie Limburg:

Ook al zijn Schiphol en MAA qua omvang en aantallen vluchten niet te vergelijken, toch denk ik dat in de samenwerking sprake is van een ijzersterke combinatie. MAA kan profiteren van de kennis, ervaring en netwerken van Schiphol, terwijl Schiphol gebruik kan maken van de ervaringen die MAA gaat opdoen met innovaties zoals elektrisch vliegen.

Samenwerking

In oktober 2022 sloten Royal Schiphol Group, Provincie Limburg en MAA een principeakkoord voor de samenwerking. In december 2022 hebben de Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de samenwerking en daarmee het toetreden van Schiphol als aandeelhouder van MAA.


Ondertekening

Robert Carsouw, CFO Royal Schiphol Group (links) en Stephan Satijn, gedeputeerde Economie van de Provincie Limburg (rechts) zetten hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst tussen Schiphol Group en Maastricht Aachen Airport.