Koninklijke onderscheiding voor afscheidnemend burgemeester Stef Strous van Maasgouw

28 juni 2023

Gouverneur Emile Roemer heeft vandaag de versierselen die horen bij een Koninklijke onderscheiding overhandigd aan de heer Stef Strous, die tijdens een raadsvergadering afscheid nam als burgemeester van Maasgouw. De heer Strous – de langst zittende burgemeester van Limburg - is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten.

Tijdens een afscheidswoordje zei Roemer: “Als burgemeester ben je publiek bezit, krijg je vrijwel dagelijks te maken met een ingewikkelde spagaat waarbij je het nooit voor iedereen precies goed kan doen. Bij de een gaan de hakken in het zand en bij de ander de handen op elkaar. De manier waarop jij daar jouw evenwicht in hebt gevonden en daar bij anderen balans in hebt gebracht waardeer ik zeer. Jouw liefde voor de rol van burgervader op mooie én moeilijke momenten spatte ervan af.”

Burgemeester van samenwerking

Als burgemeester leidde de heer Strous twee samenwerkingsverbanden in Midden-Limburg. Gedurende tien jaar (2012-2022) was hij voorzitter van de Kring van Midden-Limburgse burgemeesters. Verder werd de heer Strous bij de start van het Servicecentrum MER in 2013 voorzitter van dit samenwerkingsverband van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Het servicecentrum voert namens deze gemeenten taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht, handhaving en op het gebied van participatie, zorg en ondersteuning.

De heer Strous toont zich al vele jaren een voorvechter van de grensoverschrijdende samenwerking in Noord- en Midden-Limburg en het aangrenzend gedeelte van Duitsland. Hij is op meerdere fronten actief binnen de Euregio Rijn-Maas-Noord en heeft zitting in diverse gremia. Daarnaast is hij altijd een warm pleitbezorger geweest van het betrekken van jongeren bij de lokale politiek. Zo heeft de gemeente Maasgouw sinds 2021 een kinderraad. Als een bijzondere verdienste in zijn functie als burgemeester kan zijn inzet voor de crisisopvang van vluchtelingen in Maasbracht in 2015 worden genoemd.

Vrijwilligerswerk

Naast zijn activiteiten als burgemeester heeft de heer Strous vele jaren vrijwilligerswerk verricht. Dat begon al tijdens zijn studietijd in Utrecht: hij was toen actief bij het Vormingscentrum de Raadskelder dat zich richtte op de bewustwording van medewerkers in de eerstelijnsgezondheidszorg. Vervolgens deed hij er vrijwilligerswerk voor Stichting de Wilg; deze stichting runde een centrum voor sociaal-culturele activiteiten ten behoeve van mensen met een licht-verstandelijke beperking. Na zijn terugkeer naar Limburg werd hij bestuurslid van de Montessorischool in Weert.

Tussen 1998 en 2006 was de heer Strous in Weert actief in het afdelingsbestuur van de PvdA. Hij was bestuurslid en voorzitter en speelde zowel een coördinerende als inhoudelijke rol. Bij de verkiezingen in maart 2006 werd de heer Strous voor de PvdA gekozen tot gemeenteraadslid in Weert. Hij vervulde die functie ruim een maand; toen werd hij in die gemeente tot wethouder benoemd.

In Weert verrichtte de heer Strous ook vrijwilligerswerk: voor de lokale afdeling van de KWF-Kankerbestrijding – hij was voorzitter in de jaren 2000-2010 – en voor de Buurtvereniging De Molenwiek in de wijk Molenakker – ook daar was hij voorzitter.

Tussen 2004 en 2006 was de heer Strous secretaris en penningmeester van de Stichting Bevordering Vakmanschap Eindhoven. Deze stichting heeft als doel: de bevordering van het vakmanschap in Eindhoven en omgeving. De heer Strous hielp om de organisatie verder op de kaart te zetten en toonde zich een gewaardeerd ambassadeur van de stichting.

Gedurende negen jaar vervulde de heer Strous de functie van voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Monumentenwacht Limburg. In de beginjaren van zijn voorzitterschap was hij tevens lid van het dagelijks bestuur van de koepelorganisatie Monumentenwacht Nederland. De Stichting Monumentenwacht Limburg ontzorgt eigenaren in het onderhoud van hun monumentale pand en haar dienstenpakket omvat de hele cyclus van het onderhouds- restauratie- of renovatieproces. Daarmee heeft de heer Strous een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van het erfgoed in onze provincie.