Onafhankelijk verkenner Schrijen brengt eindverslag en advies uit

7 april 2023

Vandaag heeft onafhankelijk verkenner Jan Schrijen zijn eindverslag aan Provinciale Staten aangeboden. De heer Schrijen adviseert om een coalitie te vormen met de partijen BBB, VVD, CDA, PvdA en SP, bestaande uit zes gedeputeerden waarvan twee van ‘BBB-huize’. Deze coalitie kan rekenen op een meerderheid van 26 zetels in Provinciale Staten.

Na een oriënterende gespreksronde door BBB met alle partijen, is de heer Schrijen vanaf 24 maart begonnen aan zijn verkenning. In een tweetal gespreksrondes zijn er diverse en openhartige gesprekken gevoerd met delegaties uit alle 13 partijen. Zonder uitzondering was in alle gesprekken sprake van een constructieve en goede sfeer. Schrijen: “Twee woorden kwamen steeds terug: stabiliteit en vertrouwen. Stabiliteit in de zin dat er gedoeld werd op de vorming van een coalitie die kan rusten op meer dan 24 zetels. Vertrouwen had betrekking op vele aspecten; vertrouwen tussen kiezer en gekozene, vertrouwen van burgers in de politiek en vertrouwen tussen mensen en tussen partijen onderling.”

Voor de vervolgfase beveelt de heer Schrijen aan om één of twee ‘informateurs’ aan te stellen om de gelegde basis uit te werken en te verdiepen in het vormen van een stabiel collegiaal provinciebestuur. Het is nu aan Provinciale Staten om deze vervolgstap te zetten.

Documenten