Webinars collectief wonen

20 juli 2023

Van augustus 2023 tot en met november 2023 organiseert Cooplink in opdracht van de Provincie Limburg een vijftal webinars om initiatiefnemers van collectieve woongemeenschappen verder op weg te helpen. Doelgroep zijn initiatiefnemers met een voornemen/idee om samen te gaan wonen. 

Er zijn vijf webinars gepland waarbij wordt ingegaan op het opstellen van een plan, het betrekken van partners, mogelijke financieringsmogelijkheden, diverse woonvormen en voorbeelden hiervan.

Verdiepingscursus

Cooplink lanceert een vijfdelige verdiepingscursus speciaal voor initiatiefnemers die een collectieve woonvorm zoals een wooncoöperatie willen starten in Limburg. Het doel is om deze initiatiefnemers op weg te helpen naar realisatie. Op dit moment blijven nog veel Limburgse initiatieven te vaak hangen in de eerste fase; de ideevorming, en in de interactie met de gemeente. Indien relevant nodigt Cooplink een voorbeeldinitiatief uit om de groep deelnemers te inspireren.

Vijf modules

De webinars vinden plaats op maandag (19:30-21:00 uur) op de volgende data: 28 augustus, 18 september, 9 oktober, 30 oktober en 20 november.

Module 1 | Visievorming

Deze avond gaan we in op het belang van visievorming en het opstellen van een visiedocument. Wat komt daarin? Het resultaat is een uitwerking van kernwaarden, doelen en middelen op maximaal twee A4’tjes.

Module 2 | Programma van eisen + organisatie

Deze module gaat in op het programma van eisen. Hoe wordt dat opgesteld? Welke organisatorische factoren zijn noodzakelijk om doelen te verwezenlijken? Er wordt daarnaast ingegaan op  de rechtsvorm, statuten en het huishoudelijk reglement. De belangrijkste onderdelen zoals besluitvorming, organisatieopbouw, governance en wet- en regelgeving komen aan de orde. Waar moet het initiatief aan voldoen?

Module 3 | Businesscase

Tijdens de derde avond behandelen we de businesscase. Waar bestaat die uit? Waar moet op gelet worden? Wat zijn financieringsmogelijkheden? Wanneer is een project haalbaar? Ontwikkeling, realisatie en financiering op eigen kracht of samen met andere partijen? Op welke manier kunt u uw eigen vermogen inbrengen in het initiatief?

Module 4 | De gemeente

De vierde avond krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om met de gemeente om te leren gaan. De relatie met de gemeente is belangrijk met het oog op procedures en vergunningen maar ook eventueel met het vinden van een geschikte locatie. Wat kunt u van een gemeente verwachten en tot wie richt u zich? Ambtenaren, wethouders, raadsleden?

Module 5 | Hoe nu verder?

Deze module biedt ruimte om dieper in te gaan op afwegingen, struikelblokken en vervolgstappen. Uitwisseling van ervaringen en strategieën en het stellen van vragen staat centraal.

Aanmelden?

In augustus worden de uitnodigingen verstuurd en kunt u zich aanmelden voor deze webinars. Kent u of bent u deze initiatiefnemer, gebruiker of toekomstige bewoner van het concept collectief wonen? Meld u aan via de website van Cooplink of stuur een e-mail naar info@cooplink.nl.