Voldoende stroomnet voor woningbouw

20 juli 2023

Nederland zit volop in de energietransitie. De overgang naar duurzame energiebronnen leidt tot een explosieve toename in de vraag en aanbod van (duurzame) energie, waardoor het stroomnet op steeds meer plekken (tijdelijk) vol raakt. Hier moet wat aan gebeuren, zodat het net nu en in de toekomst stabiel blijft en ons van elektriciteit blijft voorzien.

Op dit moment hebben we in Limburg, net zoals in veel andere delen van het land, te maken met netcongestie op hoogspanningsniveau. Dat betekent dat grootverbruikers (aansluiting > 3x80A) die een nieuwe of grotere aansluiting aanvragen bij de netbeheerder op een wachtlijst worden geplaatst totdat er capaciteit op het net vrij komt. Dat kan enkele jaren duren. In de tussentijd kijken we naar alternatieve oplossingen.

Grootverbruikersaansluiting

Op dit moment worden huishoudens en woningen niet getroffen door de netcongestie. Wel kan het zijn dat een grote supermarkt in een woonwijk, indien deze een grootverbruikersaansluiting nodig heeft, pas over een tijd kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Netcongestie op laagspanningsniveau, het niveau waar ook huishoudens op aangesloten zijn, is echter in sommige delen van het land al realiteit.

Te weinig arbeidskrachten

Waar de woningbouwopgave in Limburg op dit moment wel al door geraakt wordt, is het tekort aan capaciteit in de vorm van arbeidskracht bij netbeheerders. Met de toenemende elektrificatie worden netbeheerders overspoeld met aanvragen voor aansluitingen op het elektriciteitsnet, dat zorgt ervoor dat er te weinig personeel is om deze aansluitingen tijdig te realiseren.

Wat kunt u doen?

Wat kunt u zelf doen? Met beide ontwikkelingen (netcongestie en arbeidstekort) in het achterhoofd is het verstandig om zo vroeg mogelijk met de netbeheerder, in de meeste gevallen Enexis, in gesprek te gaan over (woningbouw)plannen. Dit zorgt ervoor dat de netbeheerder rekening kan houden met uw aanvraag en u kan informeren over de mogelijkheden die er zijn. Daarnaast levert het zo efficiënt mogelijk omgaan met energie en het elektriciteitsnet voordelen op voor u en het energiesysteem. Zo wordt het systeem minder belast op piekmomenten en zijn we verzekerd van stroom.