Terugblik op de eerste Proefversnellingstafel

27 november 2023

De Proefversnellingstafel is al vaker genoemd in onze nieuwsbrief. Hier blikken we kort terug op deze eerste bijeenkomst, die plaatsvond op 22 september. Gezamenlijk zochten we naar een geschikte vorm om elkaar te helpen de woningbouwopgave te versnellen.

Het doel van de Proefversnellingstafel is om krachten te bundelen vanuit de overheid, corporaties en markt. Zo kunnen we werkmethoden ontwikkelen voor veel voorkomende vraagstukken. Hoe kunnen we die gezamenlijk oplossen met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid

Voorbereiding

Gemeenten en corporaties hebben vooraf een aantal projecten met knelpunten kenbaar gemaakt. Op basis van deze input zijn vier patronen opgesteld:

  • Planologische knelpunten
  • Capaciteit
  • Stikstof
  • Haalbaarheid (samenstelling van kwaliteitseisen, grondbeleid en financiën).

De patronen zijn na elkaar besproken met de gemeenten, corporaties, marktpartijen, Woonbond, Binnenlandse Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Arjen Schakenbos, als lid van de landelijke versnellingstafel. Onafhankelijk voorzitter Staf Depla leidde het gesprek.

Ervaring

Door de hoge opkomst en vertegenwoordiging vanuit de gehele breedte van partijen, een goede voorbereiding en een geschikte voorzitter werden goede kritische gesprekken gevoerd. De urgente zaken zijn besproken, er is respect voor elkaar getoond en partijen hebben over hun eigen grenzen heen gekeken om dichter bij elkaar te komen.

Advies

Het doel van deze Proefversnellingstafel was om samen te bepalen hoe we elkaar kunnen helpen. Tijdens de versnellingstafel zijn verschillende interventies en oplossingsrichtingen naar voren gekomen. Staf Depla en Arjan Schakenbos hebben een advies uitgebracht: ‘Aan tafel in Limburg (pdf, 127 kB)’.