Start internetconsultatie subsidieregeling zorggeschikte woningen

20 juli 2023

Er start een internetconsultatie subsidieregeling zorggeschikte woningen. Het kabinet wil woningcorporaties en zorgaanbieders stimuleren om meer betaalbare zorggeschikte woningen in de sociale huur te bouwen. De komende jaren komt hier € 312 miljoen voor beschikbaar.

Tot 2030 is de opgave om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen, waarvan 20.000 geclusterde verpleegzorgplekken in de sociale huur. Zo kunnen mensen, ook wanneer zij meer zorg nodig hebben, op een prettige manier zelfstandig blijven wonen. De subsidie is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bouwkosten van deze zorggeschikte woningen, voor zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaande gebouwen.   
Voordat deze regeling opengaat, kunt u als woningcorporatie of zorgaanbieder suggesties ter verbetering indienen. De internetconsultatie is open tot en met 13 augustus 2023.

Meer informatie: Kabinet investeert € 312 miljoen in bouw zorggeschikte woningen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl