Nieuw woonconcept voor jonge starters

14 december 2023

Starters hebben het niet gemakkelijk op de woningmarkt. Hoe vind je een passende woning als jongere? Gemeente Maastricht heeft een nieuw woonconcept om tijdelijke huisvesting te realiseren voor jongeren die zelfstandig willen wonen en die de studentenkamer ontgroeid is. Project ‘De Scheg’ is speciaal bedoeld voor afgestudeerde mbo'ers.

Deze doelgroep, die dan net aan de eerste baan is begonnen, vindt lastig woonruimte. Door de campuscontracten komen deze woningzoekenden niet in aanmerking voor een studentenwoning en omdat ze geen urgente woningzoekende zijn, is het lastig om een reguliere sociale huurwoning te vinden. De wachttijden zijn dan enorm lang. Voor een middel dure huurwoning hebben deze pas afgestudeerden in het algemeen nog onvoldoende inkomen. Noodgedwongen blijven veel van deze jongeren daarom lang bij hun ouders wonen.

De oplossing

Om dit te doorbreken faciliteert project De Scheg een appartementencomplex met 104 zelfstandige eenpersoonswoningen van 20 m2 gebruiksoppervlakte, nabij de Geusselt in Maastricht. Ook zijn er gezamenlijke ontmoetingsruimten, wasruimten en een binnentuin. Zo wordt een omgeving gecreëerd voor persoonlijke ontwikkeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij. Van deze woningen worden 48 woningen verhuurd tegen een huurprijs van € 452,20 (prijspeil 2023). De andere 56 wooneenheden worden verhuurd tegen een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Door het gebruik van een jongerencontract wordt gewaarborgd dat de woningen beschikbaar blijven voor jongeren.

Onrendabele top

Het project kent door deze nieuwe aanpak een behoorlijk verliesgevend deel, die grotendeels door de corporatie zelf wordt gefinancierd. Wonen Limburg heeft om dit (deels) te kunnen dekken, een beroep gedaan op de Stimuleringsregeling Wonen van de Provincie Limburg. Hierbij wordt voldaan aan de volgende definitie in de Stimuleringsregeling Wonen: ‘Huisvesting in het sociale huursegment voor jongeren als bedoeld in artikel 7:274c BW, niet zijnde studentenhuisvesting, met een huurcontract met een looptijd van maximaal 5 jaar.’ Het gaat om een subsidiebedrag ter hoogte van € 200.000,-. Gedeputeerde Staten hebben op 24 oktober jl. besloten de subsidie te verlenen. Op deze manier krijgen jonge starters een mooie kans op de woningmarkt.


Bouwlocatie van project De Scheg in Maastricht.