Even voorstellen: Gedeputeerde Wonen Michael Theuns

20 juli 2023

Sinds 23 juni jl. heb ik de eer om als gedeputeerde aan de slag te gaan voor de Provincie Limburg.

Ik ga me bezighouden met Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid. Een boeiende portefeuille waarbij de onderwerpen nauw met elkaar samenhangen. Ook een portefeuille met grote uitdagingen, zeker wat de woonopgave betreft. Samen met onze partners wil ik me inzetten voor voldoende woningen die aansluiten op de behoefte van elke Limburger. Daarnaast is leefbaarheid een belangrijk aspect: de kwaliteit van de leefomgeving moet goed zijn. Bij leefbaarheid gaat het over voorzieningen in onze kernen, zoals winkels en scholen of een lokaal zorgbuurthuis, maar ook over voldoende groen én beweeg- en speelruimte voor kinderen. Het is van belang om de samenwerking met alle partijen te intensiveren, om samen te zorgen voor het juiste woningaanbod in een buurt waar het prettig wonen is.

Michael Theuns

Gedeputeerde Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid