Werkbezoek aan The Green Village en de Nationale Klimaatexpo

15 mei 2023

Op de campus van de TU Delft bevindt zich een bijzonder dorpje: The Green Village. Dit is een openlucht-laboratorium voor duurzame innovatie op het gebied van de gebouwde omgeving (wijk-, straat-, en gebouwniveau). Onderzoekers, studenten, start-ups, ondernemers en overheden werken op The Green Village aan de innovatieopgaven van vandaag en morgen.

De focus ligt hierbij op drie thema’s: duurzaam bouwen en renoveren, toekomstig energiesysteem en de klimaatadaptieve stad. Nieuwe innovatieve ideeën en technieken kunnen hier getest worden in zowel een aantal bewoonde proefwoningen als ook in de openbare ruimte met parkeerplaatsen, verschillende soorten wegdek en beplanting. Dit alles met wetenschappelijke begeleiding en onderzoek vanuit de TU Delft en andere onderzoeksinstellingen.

Experimenten toegelicht

Als vervolg op de uitnodiging die gedaan was tijdens het webinar klimaatadaptatie in juli 2021, hebben waterambtenaren van de Limburgse gemeenten, Provincie Limburg, Waterschap en WML op 20 april een werkbezoek gebracht aan The Green Village. Vanuit de TU Delft werden een aantal voor Limburg relevante onderzoeken gepresenteerd en werden verschillende experimenten op het gebied van klimaatadaptatie op de The Green Village en de ‘Waterstraat’ toegelicht.

Nationale Klimaatexpo

Aansluitend bracht de groep een bezoek aan de Nationale Klimaatexpo in Houten, waar kennis en praktische oplossingen voor wateroverlast, hittestress en droogte in relatie tot de leefomgeving gepresenteerd werden. Conclusie was dat een dergelijk bezoek voor een brede groep interessant is, naast beleidsambtenaren ook voor de ambtenaren die werken aan inrichting van de openbare ruimte en beheer en onderhoud.