Stand van zaken dijkverbetering Belfeld

11 juli 2023

Tegen het projectplan dijkverbetering in Belfeld is geen beroep aangetekend. Het Waterschap Limburg kan daarom van start om Belfeld beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Maas.

Na het ter inzage leggen is duidelijk dat er tegen het projectplan geen beroep is ingediend. Dit betekent dat het projectplan nu onherroepelijk is en dat Waterschap Limburg zal beginnen met de uitvoering. In 2025 zal het dorp Belfeld hierdoor beter beschermd zijn tegen overstromingen vanuit de Maas, conform de hiervoor wettelijk vastgelegde norm: de gemiddelde kans op overstroming is dan 1/300 per jaar. Dit betekent dat er gemiddeld slechts eens per 300 jaar een overstroming zal optreden. De dijk bij Belfeld heeft nu nog een overstromingskans van ongeveer 1/50 per jaar, dus de dijk wordt ongeveer 6 keer zo veilig als nu.