De realisatie van waterbuffers in Kempen~Broek en Partij

11 april 2023

De realisatie van de klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk is het mooie resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen verschillende partijen. De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn niet over één nacht ijs gegaan en namen vele jaren in beslag. Samenwerken was nodig om tot dit resultaat te komen.

Toelichting op het project en de inleiding op de toost werden gedaan door gedeputeerde Lia Roefs van Provincie Limburg, directeur financiën en bedrijfsvoering Pauline Mulder van Natuurmonumenten, lid dagelijks bestuur Arnold Jansen van Waterschap Limburg, projectleider Ger van den Oetelaar van ARK Rewilding Nederland en wethouder Wendy van Eijk van gemeente Weert. Na de toost konden genodigden onder leiding van boswachters van Natuurmonumenten op pad om een kijkje te nemen in het gebied.

Herstel natuurlijk watersysteem

In Wijffelterbroek-Kettingdijk kan nu grond- en regenwater langer vastgehouden worden. Hiervoor zijn sloten en greppels gedempt en is plaatselijk de toplaag van de bodem afgegraven. Afvoerkanaal de Raam heeft een nieuwe loop gekregen, zodat vervuild water om de natuur heen wordt geleid. De oude loop is gedempt, waardoor het natuur- en moerasgebied zich nu kan herstellen en gaan werken als een klimaatbuffer.

Toekomstbestendig landschap

In Wijffelterbroek-Kettingdijk ontwikkelt zich een landschap in balans met natuurlijke systemen. Door het herstel van de waterhuishouding, het realiseren van robuuste gebieden en samenwerken met partners realiseren we een natuurrijk, toekomstbestendig Kempen~Broek. Zo draagt Klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk bij aan het verminderen van afvoerpieken op de Tungelroyse beek, het verminderen van droogte in de omgeving en daarmee aan een evenwichtiger natuurlijk systeem.

Partij

Een andere voorbeeld van een waterbuffer is die in Partij, die op 31 maart feestelijk geopend is. Deze drukbezochte opening vond plaats op de ‘Geulwei va Partey’. Dit is een nieuw natuur- en wandelgebied in de gemeente Gulpen-Wittem, dat tevens een functie vervult als waterbergingsgebied. ARK is één van de initiatiefnemers van deze natuurlijke waterberging, samen met Brand Bierbrouwerij, Waterschap Limburg en de gemeente.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie Limburg zorgden - middels een POP3 water-subsidie toegekend aan ARK - voor de financiering, evenals Brand Bierbrouwerij. Gemeente Gulpen-Wittem en Waterschap Limburg brachten de benodigde grond in. ARK en Bureau Kragten trokken het hele proces. Al met al duurde dit ruim drie jaar: van bodem-, munitie- en archeologieonderzoek, flora- en faunaonderzoek, tot en met ontwerpen, vergunningaanvragen, betrekken van de dorpen, aanbesteding en de uiteindelijke uitvoering. De uitvoering zelf (graven, aanplanten, omheinen etc.) kostte een half jaar.